Svenska
ontime@norlic.fi
010 400 4110
© 2019 |  Ab NORLIC Oy
Puh 010 400 4100
www.norlic-ontime.fi
Ontimen synty
”Ontime syntyi, kun yrityksemme omaa palkanlaskentapalveluprosessia haluttiin suoraviivaistaa ja kehittää tehokkaammaksi. Tuotimme silloin ja tuotamme edelleen palkanlaskentapalveluita sadoille yrityksille, joilla on yhteensä tuhansia työntekijöitä. Halusimme minimoida manuaalityön, lisätä tehokkuutta ja eliminoida mahdolliset inhimilliset virheet. Samalla tavoitteenamme oli parantaa palkanlaskennan asiantuntijoidemme työn mielekkyyttä ja mahdollistaa yhä laadukkaampi asiakaskokemus. Onnistuimme mielestämme tässä kehitystyössä hyvin ja nyt haluamme tarjota mahdollisuutta myös muille palkanlaskentapalveluita tuottaville organisaatioille jotka haluavat suoraviivaistaa palkanlaskentaprosessiaan ja viedä se aivan uudelle tasolle.”
Tekninen ympäristö
Ontime -pilvipalvelun konesalit sijaitsevat Suomessa. Laitealustapalvelut tuottaa pitkäaikainen kumppanimme Decens Oy.

Konesalit on varustettu moderneilla valvonta, virransyöttö, jäähdytys ja sammutuslaitteistolla. Palvelu mahdollistaa vikasietoisen palvelinympäristön, joka sisältää palomuuri-infrastruktuurin ja kolmennetun Internet-yhteyden. Palvelimen laitteisto- ja suorituskykyä valvotaan valvontajärjestelmällä.

Tietokantavarmistukset toteutetaan Ontime -ohjelmiston edellyttämien vaatimusten mukaisesti.
Konesali täyttää viranomaisvaatimukset (KATAKRI, VAHTI, Viestintävirasto).
Ontime on käytössä tänä päivänä jo yli 40 000 työntekijällä.

Ontimea käytetään kymmenillä eri työehtosopimustulkinnoilla sekä lukuisalla määrällä paikallisia sopimuksia.

Ontimen oheistuotteena syntyy muun muassa lainsäädännön tarpeet täyttävä ylityötilasto sekä esimerkiksi lista koulutuspäivistä mahdollisen koulutusvähennyksen tekemiseksi verotuksessa.

Ontimea voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä, käyttäjän oman valinnan mukaisesti.
Laaja ja monimuotoinen
käyttäjäkunta
Ontime on pilvipalveluna toteutettu palkkaohjelmistosta riippumaton työaikatiedon raportointijärjestelmä, missä työntekijän tallentama tai leimaama

▪ työaika
▪ poissaolo
▪ loma
▪ matka- ja/tai kulutapahtuma

tulkitaan automaattisesti esimieshyväksyntään. Matka- ja kulutapahtumille voidaan luonnollisesti liittää niitä koskevat kuitit.

Tiedot siirtyvät sähköisesti palkanlaskentaan, eikä palkanlaskijan manuaalityötä tai -tulkintaa näin enää tarvita.

Ontime seuraa myös liukumasaldot.

Ontime on toteutettu modulaariseksi, jolloin voidaan ottaa käyttöön vain asiakkaan tarvitsemat toiminnallisuudet.

Järjestelmän myötä palkanlaskentaprosessi tehostuu tutkitusti 30-50%, jopa enemmänkin!
Työaikatiedon raportointi uuteen aikaan!
▪ Työaikaraportointi
▪ Poissaolot
▪ Lomat
▪ Matka- ja kulutapahtumat
▪ Tulkinta Työaikalain mukaan
▪ Liittymä palkanlaskentajärjestelmään (export/import)
Suoraviivainen kokonaisprosessi työajan kirjaamisesta palkanmaksuun.

Tilitoimisto sisältää:
Tuotteistettu tilitoimistopalvelutuotantoa tukeva ja tehokas käyttöönotto.

Palvelutuotantoa tukee helpdesk -palvelut.
Ontime Tilitoimistopalvelussa
Henkilöt, käyttäjät tai laskentatunnisteet syötetään Ontimeen Excelistä tai tuodaan ajastettuna HR, ERP tai palkkajärjestelmästä rajapinnan kautta.

Tapahtumat siirtyvät palkanlaskentajärjestelmään seuraavasti:

▪ Csv-rajapinta
▪ XML-rajapinta
▪ Webservice
Integraatiot
Ontime -järjestelmä on toimialasta riippumaton. Yksinkertaisimmillaan sen käyttöön tarvitaan vain älypuhelin tai web -selain.

Tapahtumia voidaan siirtää myös mm. kulunvalvonta- ja toiminnanohjausjärjestelmistä.
Ajasta, paikasta ja
laitealustasta
riippumaton
Ontimea voidaan käyttää joko työaikalain mukaisin ohjauksin tai yrityksen noudattaman työehtosopimuksen tai -sopimusten mukaan. Järjestelmään voidaan konfiguroida myös paikallisesti sovittuja ehtoja.
Tulkinnat joko Työaikalain tai työehtosopimuksen mukaan
Ontime Tilitoimistopalvelussa
Ontime Yrityksessä
Ontime
Tilitoimistopalvelussa
Ontime Yrityksessä
Ontime seuraa projekteja, kustannuspaikkoja tai muita yrityksen käyttämiä laskentatunnisteita, huomioiden palkkakustannukset näiden mukaisesti palkanlaskentaan ja kirjanpitoon.
Kustannusseuranta huomioitu
Ontime Yrityksessä
Määritellään yrityksen nykytila, tavoite ja toteutetaan prosessi tehokkaaksi työajan kirjaamisesta palkanmaksuun.

Valitaan käyttöön nmäärittelyn mukaiset moduulit tekemään prosessista mahdollisimman tehokas.

Käyttöönotto määräytyy yrityskohtaisesti toteutun ratkaisukokonaisuuden perusteella.

Palvelutuotantoa tukee helpdesk -palvelut.
Ontime Yrityksessä
Tilaa materiaali
Viedään yrityksenne palkanlaskentaprosessi
uuteen aikaan.
Svenska
ontime@norlic.fi
010 400 4110
© 2019 |  Ab NORLIC Oy | Puh 010 400 4100 | www.norlic-ontime.fi
Ontimen synty
”Ontime syntyi, kun yrityksemme omaa palkanlaskentapalveluprosessia haluttiin suoraviivaistaa ja kehittää tehokkaammaksi. Tuotimme silloin ja tuotamme edelleen palkanlaskentapalveluita sadoille yrityksille, joilla on yhteensä tuhansia työntekijöitä. Halusimme minimoida manuaalityön, lisätä tehokkuutta ja eliminoida mahdolliset inhimilliset virheet. Samalla tavoitteenamme oli parantaa palkanlaskennan asiantuntijoidemme työn mielekkyyttä ja mahdollistaa yhä laadukkaampi asiakaskokemus. Onnistuimme mielestämme tässä kehitystyössä hyvin ja nyt haluamme tarjota mahdollisuutta myös muille palkanlaskentapalveluita tuottaville organisaatioille jotka haluavat suoraviivaistaa palkanlaskentaprosessiaan ja viedä se aivan uudelle tasolle.”
Tekninen ympäristö
Ontime -pilvipalvelun konesalit sijaitsevat Suomessa. Laitealustapalvelut tuottaa pitkäaikainen kumppanimme Decens Oy.

Konesalit on varustettu moderneilla valvonta, virransyöttö, jäähdytys ja sammutuslaitteistolla. Palvelu mahdollistaa vikasietoisen palvelinympäristön, joka sisältää palomuuri-infrastruktuurin ja kolmennetun Internet-yhteyden. Palvelimen laitteisto- ja suorituskykyä valvotaan valvontajärjestelmällä.

Tietokantavarmistukset toteutetaan Ontime -ohjelmiston edellyttämien vaatimusten mukaisesti.
Konesali täyttää viranomaisvaatimukset (KATAKRI, VAHTI, Viestintävirasto).
Ontime on pilvipalveluna toteutettu palkkaohjelmistosta riippumaton työaikatiedon raportointijärjestelmä, missä työntekijän tallentama tai leimaama
▪ työaika
▪ poissaolo
▪ loma
▪ matka- ja/tai kulutapahtuma
tulkitaan automaattisesti esimieshyväksyntään. Matka- ja kulutapahtumille voidaan luonnollisesti liittää niitä koskevat kuitit.

Tiedot siirtyvät sähköisesti palkanlaskentaan, eikä palkanlaskijan manuaalityötä tai -tulkintaa näin enää tarvita.

Ontime seuraa myös liukumasaldot.

Ontime on toteutettu modulaariseksi, jolloin voidaan ottaa käyttöön vain asiakkaan tarvitsemat toiminnallisuudet.

Järjestelmän myötä palkanlaskentaprosessi tehostuu tutkitusti 30-50%, jopa enemmänkin!
Työaikatiedon raportointi uuteen aikaan!
▪ Työaikaraportointi
▪ Poissaolot
▪ Lomat
▪ Matka- ja kulutapahtumat
▪ Tulkinta Työaikalain mukaan
▪ Liittymä palkanlaskentajärjestelmään (export/import)
Määritellään yrityksen nykytila, tavoite ja toteutetaan prosessi tehokkaaksi työajan kirjaamisesta palkanmaksuun.

Valitaan käyttöön nmäärittelyn mukaiset moduulit tekemään prosessista mahdollisimman tehokas.

Käyttöönotto määräytyy yrityskohtaisesti toteutun ratkaisukokonaisuuden perusteella.

Palvelutuotantoa tukee helpdesk -palvelut.
Suoraviivainen kokonaisprosessi työajan kirjaamisesta palkanmaksuun.

Tilitoimisto sisältää:
Tuotteistettu tilitoimistopalvelutuotantoa tukeva ja tehokas käyttöönotto.

Palvelutuotantoa tukee helpdesk -palvelut.
Tilaa materiaali
Viedään yrityksenne palkanlaskentaprosessi
uuteen aikaan.
Ontime Yrityksessä
Ontime Tilitoimistopalvelussa
Henkilöt, käyttäjät tai laskentatunnisteet syötetään Ontimeen Excelistä tai tuodaan ajastettuna HR, ERP tai palkkajärjestelmästä rajapinnan kautta.

Tapahtumat siirtyvät palkanlaskentajärjestelmään seuraavasti:
▪ Csv-rajapinta
▪ XML-rajapinta
▪ Webservice
Integraatiot
Ontime on käytössä tänä päivänä jo yli 40 000 työntekijällä.

Ontimea käytetään kymmenillä eri työehtosopimustulkinnoilla sekä lukuisalla määrällä paikallisia sopimuksia.

Ontimen oheistuotteena syntyy muun muassa lainsäädännön tarpeet täyttävä ylityötilasto sekä esimerkiksi lista koulutuspäivistä mahdollisen koulutusvähennyksen tekemiseksi verotuksessa.

Ontimea voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä, käyttäjän oman valinnan mukaisesti.
Laaja ja monimuotoinen
käyttäjäkunta
Ontime -järjestelmä on toimialasta riippumaton. Yksinkertaisimmillaan sen käyttöön tarvitaan vain älypuhelin tai web -selain.

Tapahtumia voidaan siirtää myös mm. kulunvalvonta- ja toiminnanohjausjärjestelmistä.
Ajasta, paikasta ja
laitealustasta
riippumaton
Ontime seuraa projekteja, kustannuspaikkoja tai muita yrityksen käyttämiä laskentatunnisteita, huomioiden palkkakustannukset näiden mukaisesti palkanlaskentaan ja kirjanpitoon.
Kustannusseuranta huomioitu
Ontimea voidaan käyttää joko työaikalain mukaisin ohjauksin tai yrityksen noudattaman työehtosopimuksen tai -sopimusten mukaan. Järjestelmään voidaan konfiguroida myös paikallisesti sovittuja ehtoja.
Tulkinnat joko
Työaikalain tai työehtosopimuksen mukaan
Ontime Tilitoimistopalvelussa
Ontime Yrityksessä
Ontime
Tilitoimistopalvelussa
Ontime Yrityksessä
Svenska
ontime@norlic.fi
010 400 4110
© 2019   |   Ab NORLIC Oy   |   Puh 010 400 4100   |   www.norlic-ontime.fi
Ontimen synty
”Ontime syntyi, kun yrityksemme omaa palkanlaskentapalveluprosessia haluttiin suoraviivaistaa ja kehittää tehokkaammaksi. Tuotimme silloin ja tuotamme edelleen palkanlaskentapalveluita sadoille yrityksille, joilla on yhteensä tuhansia työntekijöitä. Halusimme minimoida manuaalityön, lisätä tehokkuutta ja eliminoida mahdolliset inhimilliset virheet. Samalla tavoitteenamme oli parantaa palkanlaskennan asiantuntijoidemme työn mielekkyyttä ja mahdollistaa yhä laadukkaampi asiakaskokemus. Onnistuimme mielestämme tässä kehitystyössä hyvin ja nyt haluamme tarjota mahdollisuutta myös muille palkanlaskentapalveluita tuottaville organisaatioille jotka haluavat suoraviivaistaa palkanlaskentaprosessiaan ja viedä se aivan uudelle tasolle.”
Tekninen ympäristö
Ontime -pilvipalvelun konesalit sijaitsevat Suomessa. Laitealustapalvelut tuottaa pitkäaikainen kumppanimme Decens Oy.

Konesalit on varustettu moderneilla valvonta, virransyöttö, jäähdytys ja sammutuslaitteistolla. Palvelu mahdollistaa vikasietoisen palvelinympäristön, joka sisältää palomuuri-infrastruktuurin ja kolmennetun Internet-yhteyden. Palvelimen laitteisto- ja suorituskykyä valvotaan valvontajärjestelmällä.

Tietokantavarmistukset toteutetaan Ontime -ohjelmiston edellyttämien vaatimusten mukaisesti.
Konesali täyttää viranomaisvaatimukset (KATAKRI, VAHTI, Viestintävirasto).
Ontime on pilvipalveluna toteutettu palkkaohjelmistosta riippumaton työaikatiedon raportointijärjestelmä, missä työntekijän tallentama tai leimaama

▪ työaika
▪ poissaolo
▪ loma
▪ matka- ja/tai kulutapahtuma
tulkitaan automaattisesti esimieshyväksyntään. Matka- ja kulutapahtumille voidaan luonnollisesti liittää niitä koskevat kuitit.

Tiedot siirtyvät sähköisesti palkanlaskentaan, eikä palkanlaskijan manuaalityötä tai -tulkintaa näin enää tarvita.

Ontime seuraa myös liukumasaldot.

Ontime on toteutettu modulaariseksi, jolloin voidaan ottaa käyttöön vain asiakkaan tarvitsemat toiminnallisuudet.

Järjestelmän myötä palkanlaskentaprosessi tehostuu tutkitusti 30-50%, jopa enemmänkin!
Työaikatiedon raportointi
uuteen aikaan!
▪ Työaikaraportointi
▪ Poissaolot
▪ Lomat
▪ Matka- ja kulutapahtumat
▪ Tulkinta Työaikalain mukaan
▪ Liittymä palkanlaskentajärjestelmään (export/import)
Määritellään yrityksen nykytila, tavoite ja toteutetaan prosessi tehokkaaksi työajan kirjaamisesta palkanmaksuun.

Valitaan käyttöön nmäärittelyn mukaiset moduulit tekemään prosessista mahdollisimman tehokas.

Käyttöönotto määräytyy yrityskohtaisesti toteutun ratkaisukokonaisuuden perusteella.

Palvelutuotantoa tukee helpdesk -palvelut.
Suoraviivainen kokonaisprosessi työajan kirjaamisesta palkanmaksuun.

Tilitoimisto sisältää:
Tuotteistettu tilitoimistopalvelutuotantoa tukeva ja tehokas käyttöönotto.

Palvelutuotantoa tukee helpdesk -palvelut.
Tilaa materiaali
Viedään yrityksenne palkanlaskentaprosessi
uuteen aikaan.
Ontime Yrityksessä
Ontime Tilitoimistopalvelussa
Henkilöt, käyttäjät tai laskentatunnisteet syötetään Ontimeen Excelistä tai tuodaan ajastettuna HR, ERP tai palkkajärjestelmästä rajapinnan kautta.

Tapahtumat siirtyvät palkanlaskentajärjestelmään seuraavasti:
▪ Csv-rajapinta
▪ XML-rajapinta
▪ Webservice
Integraatiot
Ontime on käytössä tänä päivänä jo yli 40 000 työntekijällä.

Ontimea käytetään kymmenillä eri työehtosopimustulkinnoilla sekä lukuisalla määrällä paikallisia sopimuksia.

Ontimen oheistuotteena syntyy muun muassa lainsäädännön tarpeet täyttävä ylityötilasto sekä esimerkiksi lista koulutuspäivistä mahdollisen koulutusvähennyksen tekemiseksi verotuksessa.

Ontimea voidaan käyttää suomen, ruotsin tai englannin kielellä, käyttäjän oman valinnan mukaisesti.
Laaja ja monimuotoinen
käyttäjäkunta
Ontime -järjestelmä on toimialasta riippumaton. Yksinkertaisimmillaan sen käyttöön tarvitaan vain älypuhelin tai web -selain.

Tapahtumia voidaan siirtää myös mm. kulunvalvonta- ja toiminnanohjausjärjestelmistä.
Ajasta, paikasta ja
laitealustasta riippumaton
Ontime seuraa projekteja, kustannuspaikkoja tai muita yrityksen käyttämiä laskentatunnisteita, huomioiden palkkakustannukset näiden mukaisesti palkanlaskentaan ja kirjanpitoon.
Kustannusseuranta huomioitu
Ontimea voidaan käyttää joko työaikalain mukaisin ohjauksin tai yrityksen noudattaman työehtosopimuksen tai -sopimusten mukaan. Järjestelmään voidaan konfiguroida myös paikallisesti sovittuja ehtoja.
Tulkinnat joko Työaikalain tai työehtosopimuksen mukaan
Ontime
Tilitoimistopalvelussa
Ontime Yrityksessä
Ontime Tilitoimistopalvelussa
Ontime Yrityksessä