Suomi
ontime@norlic.fi
010 400 4110
© 2019 |  Ab NORLIC Oy
Puh 010 400 4100
www.norlic-ontime.fi
Uppkomsten av
Ontime
”Idéen till Ontime föddes när vi ville utveckla våra egna processer för att löneberäkningstjänsten skulle fungera smidigare och effektivare. Vi producerade och producerar fortfarande löneberäkningstjänster till hundratals företag, med totalt tusentals anställda. Vi ville minimera det manuella arbetet, bli mera effektiva och eliminera eventuella mänskliga misstag. Målsättningen var att göra arbetet för våra experter inom löneberäkningen mera meningsfullt och möjliggöra en högre kvalitativ kundupplevelse. Enligt vår egen mening lyckades vi väl i detta utvecklingsarbete och vill nu erbjuda samma möjlighet även för andra organisationer, som erbjuder löneberäkningstjänster och som vill förenkla löneberäkningsprocessen och ta den till en helt ny nivå.”
Teknisk miljö
Ontime -molntjänstens datacenter finns i Finland. Vår långvariga samarbetspartner Decens Ab tillhandahåller vår serverplattform.

Datacentren är utrustade med modern övervakning, strömförsörjning, kylning och släckningsanordningar. Tjänsten möjliggör en säker servermiljö, med infrastruktur för brandmur och trippel internet-kommunikation.

Säkerhetskopieringen förverkligas i enlighet med vad som krävs för Ontime programvarans databas.

Datacentren uppfyller kraven från myndigheterna (KATAKRI, VAHTI, Kommunikationsverket).
Ontime används idag av över 40 000 arbetstagare.

Ontime används inom tiotals olika kollektivavtal och många lokala avtal.

Som en biprodukt i Ontime uppfylls även lagstadgade behov såsom uppföljning av övertider och t.ex. antal skolningsdagar som kan berättiga till utbildningsavdrag i beskattningen.

Ontime kan användas på svenska, finska och engelska, enligt användarens eget val.
Bred och mångsidig användarbas
Ontime systemet för arbetstidsrapportering är förverkligat som en molntjänst, oberoende av lönesystem, där arbetstagarens inmatade eller stämplade

▪ arbetstid
▪ frånvaro
▪ semester
▪ rese- och/eller kostnadshändelser

tolkas automatiskt för förmannens godkännande. Kvitton som hör till resekostnaderna kan naturligtvis bifogas i systemet.

Uppgifterna överförs elektroniskt till löneräkningen och löneräknaren behöver inte längre göra manuellt arbete och tolkning.

Ontime följer också upp flexsaldon.

Ontime är uppbyggt i moduler, vilket gör att kunden kan ta i bruk enbart de funktioner som kunden behöver.

Med hjälp av detta system effektiveras löneräkningsprocessen, enligt undersökningar, med 30 – 50 %, eller t.o.m. mera!
Arbetstids­rapporteringen till en ny nivå!
▪ Arbetstidsrapportering
▪ Frånvaron
▪ Semester
▪ Resekostnadshantering
▪ Tolkning enligt Arbetstidslagen
▪ Integration till lönesystemet
(export/import)
En tydlig helhetsprocess från registrering av arbetstid till lönebetalning.

Ontime för redovisningsbyrån innehåller:
Ontime har utvecklats för att stöda ett effektivt ibruktagande, för redovisningsbyråtjänster.

Helpdesk fungerar som stöd.
Ontime för redovisningsbyråer
Personer, användare och redovisningskoder förs in till Ontime från Excel, eller förs in automatiskt/tidsinställt från HR, ERP-system via gränssnitt.

Händelserna förs till lönesystemet via:

▪ Csv-gränssnitt
▪ XML-gränssnitt
▪ Webservice
Integrationer
Ontime systemet är oberoende av bransch. För att kunna använda systemet behövs egentligen bara en smarttelefon eller webbläsare.

Händelser kan också föras över från åtkomstkontroll- och ERP-system.
Oberoende av tid, plats och plattform
Ontime kan användas antingen enligt arbetstidslagens regler eller enligt kollektivavtal som tillämpas vid företaget. Systemet kan också konfigureras enligt lokala avtal.
Tolkningar enligt Arbetstidslagen eller kollektivavtalet
Ontime för redovisningsbyråer
Ontime för företag
Ontime för redovisningsbyråer
Ontime för företag
Ontime följer upp projekt, kostnadsställen och övriga redovisningskoder som används på företaget, och enligt det hanteras lönekostnaderna i löneräkningen och bokföringen.
Kostnadsuppföljning är beaktad
Ontime för företag
Man definierar företagets nuvarande läge, mål och förverkligar processen så att allt från arbetstidsregistrering till lönebetalning blir till en effektivare helhet.

Man väljer de moduler som gör processerna mest effektiva, enligt de definitioner som gjorts.

Ibruktagandet definieras företagsspecifikt på basen av den valda helhetslösningen.

Helpdesk fungerar som stöd.
Ontime för företag
Beställ material
Vi lyfter löneberäkningsprocessen på Ert företag till en ny nivå.
Suomi
ontime@norlic.fi
010 400 4110
© 2019 |  Ab NORLIC Oy | Puh 010 400 4100 | www.norlic-ontime.fi
Uppkomsten av Ontime
”Idéen till Ontime föddes när vi ville utveckla våra egna processer för att löneberäkningstjänsten skulle fungera smidigare och effektivare. Vi producerade och producerar fortfarande löneberäkningstjänster till hundratals företag, med totalt tusentals anställda. Vi ville minimera det manuella arbetet, bli mera effektiva och eliminera eventuella mänskliga misstag. Målsättningen var att göra arbetet för våra experter inom löneberäkningen mera meningsfullt och möjliggöra en högre kvalitativ kundupplevelse. Enligt vår egen mening lyckades vi väl i detta utvecklingsarbete och vill nu erbjuda samma möjlighet även för andra organisationer, som erbjuder löneberäkningstjänster och som vill förenkla löneberäkningsprocessen och ta den till en helt ny nivå.”
Teknisk miljö
Ontime -molntjänstens datacenter finns i Finland. Vår långvariga samarbetspartner Decens Ab tillhandahåller vår serverplattform.

Datacentren är utrustade med modern övervakning, strömförsörjning, kylning och släckningsanordningar. Tjänsten möjliggör en säker servermiljö, med infrastruktur för brandmur och trippel internet-kommunikation.

Säkerhetskopieringen förverkligas i enlighet med vad som krävs för Ontime programvarans databas.

Datacentren uppfyller kraven från myndigheterna (KATAKRI, VAHTI, Kommunikationsverket).
Ontime systemet för arbetstidsrapportering är förverkligat som en molntjänst, oberoende av lönesystem, där arbetstagarens inmatade eller stämplade
▪ arbetstid
▪ frånvaro
▪ semester
▪ rese- och/eller kostnadshändelser
tolkas automatiskt för förmannens godkännande. Kvitton som hör till resekostnaderna kan naturligtvis bifogas i systemet.

Uppgifterna överförs elektroniskt till löneräkningen och löneräknaren behöver inte längre göra manuellt arbete och tolkning.

Ontime följer också upp flexsaldon.

Ontime är uppbyggt i moduler, vilket gör att kunden kan ta i bruk enbart de funktioner som kunden behöver.

Med hjälp av detta system effektiveras löneräkningsprocessen, enligt undersökningar, med 30 – 50 %, eller t.o.m. mera!
Arbetstidsrapporteringen till en ny nivå!
▪ Arbetstidsrapportering
▪ Frånvaron
▪ Semester
▪ Resekostnadshantering
▪ Tolkning enligt Arbetstidslagen
▪ Integration till lönesystemet (export/import)
Man definierar företagets nuvarande läge, mål och förverkligar processen så att allt från arbetstidsregistrering till lönebetalning blir till en effektivare helhet.

Man väljer de moduler som gör processerna mest effektiva, enligt de definitioner som gjorts.

Ibruktagandet definieras företagsspecifikt på basen av den valda helhetslösningen.

Helpdesk fungerar som stöd.
En tydlig helhetsprocess från registrering av arbetstid till lönebetalning.

Ontime för redovisningsbyrån innehåller:
Ontime har utvecklats för att stöda ett effektivt ibruktagande, för redovisningsbyråtjänster.

Helpdesk fungerar som stöd.
Beställ material
Vi lyfter löneberäkningsprocessen på Ert företag till en ny nivå.
Ontime för företag
Ontime för redovisningsbyråer
Personer, användare och redovisningskoder förs in till Ontime från Excel, eller förs in automatiskt/tidsinställt från HR, ERP-system via gränssnitt.

Händelserna förs till lönesystemet via:
▪ Csv-gränssnitt
▪ XML-gränssnitt
▪ Webservice
Integrationer
Ontime används idag av över 40 000 arbetstagare.

Ontime används inom tiotals olika kollektivavtal och många lokala avtal.

Som en biprodukt i Ontime uppfylls även lagstadgade behov såsom uppföljning av övertider och t.ex. antal skolningsdagar som kan berättiga till utbildningsavdrag i beskattningen.

Ontime kan användas på svenska, finska och engelska, enligt användarens eget val.
Bred och mångsidig
användarbas
Ontime systemet är oberoende av bransch. För att kunna använda systemet behövs egentligen bara en smarttelefon eller webbläsare.

Händelser kan också föras över från åtkomstkontroll- och ERP-system.
Oberoende av tid, plats och plattform
Ontime följer upp projekt, kostnadsställen och övriga redovisningskoder som används på företaget, och enligt det hanteras lönekostnaderna i löneräkningen och bokföringen.
Kostnadsuppföljning är beaktad
Ontime kan användas antingen enligt arbetstidslagens regler eller enligt kollektivavtal som tillämpas vid företaget. Systemet kan också konfigureras enligt lokala avtal.
Tolkningar enligt Arbetstidslagen eller kollektivavtalet
Ontime för redovisningsbyråer
Ontime för företag
Ontime för redovisningsbyråer
Ontime för företag
Suomi
ontime@norlic.fi
010 400 4110
© 2019   |   Ab NORLIC Oy   |   Puh 010 400 4100   |   www.norlic-ontime.fi
Uppkomsten av Ontime
”Idéen till Ontime föddes när vi ville utveckla våra egna processer för att löneberäkningstjänsten skulle fungera smidigare och effektivare. Vi producerade och producerar fortfarande löneberäkningstjänster till hundratals företag, med totalt tusentals anställda. Vi ville minimera det manuella arbetet, bli mera effektiva och eliminera eventuella mänskliga misstag. Målsättningen var att göra arbetet för våra experter inom löneberäkningen mera meningsfullt och möjliggöra en högre kvalitativ kundupplevelse. Enligt vår egen mening lyckades vi väl i detta utvecklingsarbete och vill nu erbjuda samma möjlighet även för andra organisationer, som erbjuder löneberäkningstjänster och som vill förenkla löneberäkningsprocessen och ta den till en helt ny nivå.”
Teknisk miljö
Ontime -molntjänstens datacenter finns i Finland. Vår långvariga samarbetspartner Decens Ab tillhandahåller vår serverplattform.

Datacentren är utrustade med modern övervakning, strömförsörjning, kylning och släckningsanordningar. Tjänsten möjliggör en säker servermiljö, med infrastruktur för brandmur och trippel internet-kommunikation.

Säkerhetskopieringen förverkligas i enlighet med vad som krävs för Ontime programvarans databas.

Datacentren uppfyller kraven från myndigheterna (KATAKRI, VAHTI, Kommunikationsverket).
Ontime systemet för arbetstidsrapportering är förverkligat som en molntjänst, oberoende av lönesystem, där arbetstagarens inmatade eller stämplade

▪ arbetstid
▪ frånvaro
▪ semester
▪ rese- och/eller kostnadshändelser
tolkas automatiskt för förmannens godkännande. Kvitton som hör till resekostnaderna kan naturligtvis bifogas i systemet.

Uppgifterna överförs elektroniskt till löneräkningen och löneräknaren behöver inte längre göra manuellt arbete och tolkning.

Ontime följer också upp flexsaldon.

Ontime är uppbyggt i moduler, vilket gör att kunden kan ta i bruk enbart de funktioner som kunden behöver.

Med hjälp av detta system effektiveras löneräkningsprocessen, enligt undersökningar, med 30 – 50 %, eller t.o.m. mera!
Arbetstidsrapporteringen
till en ny nivå!
▪ Arbetstidsrapportering
▪ Frånvaron
▪ Semester
▪ Resekostnadshantering
▪ Tolkning enligt Arbetstidslagen
▪ Integration till lönesystemet (export/import)
Man definierar företagets nuvarande läge, mål och förverkligar processen så att allt från arbetstidsregistrering till lönebetalning blir till en effektivare helhet.

Man väljer de moduler som gör processerna mest effektiva, enligt de definitioner som gjorts.

Ibruktagandet definieras företagsspecifikt på basen av den valda helhetslösningen.

Helpdesk fungerar som stöd.
En tydlig helhetsprocess från registrering av arbetstid till lönebetalning.

Ontime för redovisningsbyrån innehåller:
Ontime har utvecklats för att stöda ett effektivt ibruktagande, för redovisningsbyråtjänster.

Helpdesk fungerar som stöd.
Beställ material
Vi lyfter löneberäkningsprocessen på Ert företag till en ny nivå.
Ontime för företag
Ontime för redovisningsbyråer
Personer, användare och redovisningskoder förs in till Ontime från Excel, eller förs in automatiskt/tidsinställt från HR, ERP-system via gränssnitt.

Händelserna förs till lönesystemet via:
▪ Csv-gränssnitt
▪ XML-gränssnitt
▪ Webservice
Integrationer
Ontime används idag av över 40 000 arbetstagare.

Ontime används inom tiotals olika kollektivavtal och många lokala avtal.

Som en biprodukt i Ontime uppfylls även lagstadgade behov såsom uppföljning av övertider och t.ex. antal skolningsdagar som kan berättiga till utbildningsavdrag i beskattningen.

Ontime kan användas på svenska, finska och engelska, enligt användarens eget val.
Bred och mångsidig
användarbas
Ontime systemet är oberoende av bransch. För att kunna använda systemet behövs egentligen bara en smarttelefon eller webbläsare.

Händelser kan också föras över från åtkomstkontroll- och ERP-system.
Oberoende av tid, plats och plattform
Ontime följer upp projekt, kostnadsställen och övriga redovisningskoder som används på företaget, och enligt det hanteras lönekostnaderna i löneräkningen och bokföringen.
Kostnadsuppföljning är beaktad
Ontime kan användas antingen enligt arbetstidslagens regler eller enligt kollektivavtal som tillämpas vid företaget. Systemet kan också konfigureras enligt lokala avtal.
Tolkningar enligt Arbetstidslagen eller kollektivavtalet
Ontime för redovisningsbyråer
Ontime för företag
Ontime för redovisningsbyråer
Ontime för företag